Využitie bavlníkového semena

Použitím celého bavlníkového semena v diéte dojníc na začiatku laktácie je možné priaznivo ovplyvniť niektoré ekonomické ukazovatele pri výrobe mlieka. Obsah vlákniny a by pass tuku má pozitívny efekt na zvýšenie % mliečneho tuku pri miernom posilnení celkovej produkcie mlieka. Vysokou koncentráciou živín a súčasne efektívnej vlákniny predchádzame metabolickým ochoreniam ktoré sprevádzajú toto obdobie produkcie (ketózy, acidózy, steatózy). Zároveň vytvárame predpoklady na dosiahnutie dobrých výsledkov týkajúcich sa reprodukčných ukazovateľov, dlhovekosti, zdravotného stavu mliečnej žľazy a paznechtov, ale aj lepšiemu využitiu ostatných komponentov kŕmnej dávky.

Množstvo bavlníkového semena v diéte dojníc by nemalo presiahnuť 15%. Doporučená dávka v USA je 2,3-3,6 kg. V našich podmienkach je to približne polovičné množstvo. Limity sú dané jednak ekonomiku ale aj prítomnosťou gossypolu-polyfenolového farbiva, nachádzajúceho sa v celej rastline bavlníka. Gossypol je vo voľnej forme toxický aldehyd na ktorý sú citlivejšie monogastre. Prežúvavce ho dokážu pomocou mikrolflóry bachora v dostatočnej miere eliminovať. Obsah voľného gossypolu v semene je v rozsahu 0,47-0,63%. Prípustná dávka na dojnicu a deň by nemala prekročiť 32 g, alebo 0,06% z kŕmnej dávky. Z hľadiska zdravotnej nezávadnosti je potrebné zabezpečiť podmienky skladovania a manipulácie tak, aby nedošlo ku znehodnoteniu semena plesňami a ich toxínmi. Dôležité je zabezpečiť suché, vetrané a zatienené priestory. Po naskladnení je optimálne zužitkovať krmivo do troch mesiacov.

Na Slovensku máme niekoľkoročnú skúsenosť s pravi-delným používaním bavlníkového semena v diéte vysoko-produkčnych dojníc. Farmy, ktoré ho tu zaraďujú do svojich KD patria v produkcii mlieka medzi najúspešnejšie. Naša firma je najväčším dovozcom bavlníkového semena na Slovensko. Dodáva od popredných Gréckych producentov krmivo najlepšej kvality a zároveň svojou logistikou vie svojim odberateľom poskytnúť výhodné obchodné podmienky.