Zloženie bavlníkového semena

Vybrané výživové hodnoty bavlníkového semena v sušine vyjadrené v %:
Sušina Tuk NL PDIN PDIE Vápnik
92 20,3 23 18 10 0,14
NEL(MJ) Vláknina NDF ADF Fosfor  
9,8 26,5 42 31 0,62